dag en nacht beschikbaar: +31 (0)72-5063033

Wij zijn een landelijk dienstverlenend bedrijf voor het instellen van onafhankelijke technische- en tactische expertises naar een oorzaak of toedracht van evenementen met schade tot gevolg.

technisch onderzoek

De technische onderzoekers van BIESBOER Expertise B.V. hebben een ruime ervaring met het instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een brand of de omstandigheden rondom een inbraak.


Meer informatie

tactisch onderzoek

BIESBOER Expertise B.V. heeft een team van tactisch onderzoekers, ook wel toedracht-onderzoekers genoemd. De toedracht-onderzoekers richten zich op het achterhalen en analyseren van informatie over een gebeurtenis waar ze zelf niet bij zijn geweest.

Meer informatie

wie zijn wij

BIESBOER Expertise B.V. heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie voor het houden van een Particulier Onderzoeksbureau (POB nr 108). Door deze vergunning mogen wij onderzoeken voor derden verrichten. BIESBOER Expertise B.V. is niet gelieerd aan andere bedrijven waardoor we onze status onafhankelijk hoog kunnen houden.

Meer informatie

wpbr

Conform de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) zijn de onderzoekers van BIESBOER Expertise B.V. in het bezit van een legitimatiebewijs Particulier Recherchebureau. Dit persoonlijk legitimatiebewijs, in de branche een gele pas genaamd, is verkregen na het voldoen aan de eisen...

Meer informatie

Beloningsadvertenties

BRANDSTICHTING TENNISVERENIGING DE DOELEN


 
 
In de nacht van zaterdag 14 november op zondag 15 november 2020 heeft brand gewoed in het clubgebouw van tennisvereniging De Doelen gelegen aan de Goilberdingerstraat 41 te Culemborg. Deze brand werd die nacht omstreeks 04.15 uur ontdekt. Het clubgebouw ging als gevolg van de brand grotendeels verloren, met name het kantinegedeelte. Door BIESBOER Expertise B.V. is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ontstaan van deze brand. Daarbij is vastgesteld dat voorafgaand aan de brand een inbraak heeft plaatsgevonden, goederen zijn wegnomen (diefstal) en vernielingen zijn aangericht. In het licht daarvan wordt ervan uitgegaan dat de brand het gevolg is van het opzettelijk achterlaten c.q. bijbrengen van vuur ofwel brandstichting. Naar aanleiding van onze onderzoeksresultaten is door de politie een onderzoek ingesteld naar de inbraak/diefstal. Het politieonderzoek is thans nog lopende.omdat stille getuigen niet liegen