dag en nacht beschikbaar: +31 (0)72-5063033

technisch onderzoek

 
De technische onderzoekers van BIESBOER Expertise B.V. hebben een ruime ervaring met het instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een brand of de omstandigheden rondom een inbraak. De technisch experts onderzoeken meer dan 400 branden en inbraken per jaar. De kennis voor deze onderzoeken is opgedaan door opleidingen bij de politie, de brandweer, vakgerichte externe opleidingen in binnen- en buitenland en de enorme ervaring in de dagelijkse onderzoeken op de schadelocatie. De technische onderzoeken richten zich met name op vier hoofdactiviteiten, te weten:

Brand

Dagelijks onderzoeken de technische experts een brandschade op de schadelocatie. Dit betreft een brand in een gebouw zoals een fabriek, bedrijfspand of woning en of een brand in een vaartuig of voertuig. Als bijzonder specialisme hebben we ook een gediplomeerd onderzoeker natuurbranden in dienst. Door het onderzoeken van sporen, feiten en omstandigheden wordt de oorzaak van de brand op een objectieve wijze vastgesteld. De schadelocatie wordt op een professionele manier fotografisch vastgelegd.

Inbraak

De technische experts worden met regelmaat gevraagd een onderzoek in te stellen naar een gepresenteerde inbraak. Bij het onderzoek wordt bekeken op welke wijze de gepresenteerde inbraak heeft plaatsgevonden. We hebben specialisten op het gebied van sporen van braak en/of verbreking waardoor we vast kunnen stellen of de gepresenteerde braak heeft kunnen leiden tot het verlenen van toegang tot het gebouw of voertuig/vaartuig. Indien er een alarminstallatie aanwezig is, zal het al of niet functioneren van het alarmsysteem deel uit maken van het onderzoek. Behalve het analyseren van de alarmuitdraai kunnen we desgewenst een nader onderzoek doen naar de in het alarmsysteem aanwezige data.

Explosies

Er worden door BIESBOER Expertise BV per jaar een groot aantal explosies onderzocht. Bij een explosie hoeft er niet altijd brand te ontstaan. Zo zijn er door ons onder andere stofexplosies onderzocht waarbij geen brand heeft plaats gevonden, maar waarbij de schade aan het gebouw of de omgeving zeer groot was. Bij deze explosies kunt u denken aan explosies in bijvoorbeeld aardappelzetmeel, plantaardige stoffen of houtmot in zagerijen.

Beloning voor informatie over brandstichting Geldermalsen

Op zondagmorgen 27 maart 2022 omstreeks 04.25 uur heeft brand gewoed in een bedrijfspand aan De Aaldor 12 B te Geldermalsen.
In dit pand is VDR Gevelreiniging gevestigd. Vastgesteld werd dat de brand is ontstaan ten gevolge van brandstichting. 
 
Heeft u aanwijzingen die leiden tot het bekend worden van de dader(s) van deze brandstichting, meld u dan telefonisch via +31 (0)72 202 2009. Of stuur een e-mail naar tip@biesboerexpertise.com.

Tot uiterlijk een maand na publicatie van deze oproep kunt u rekenen op een beloning naar rato van de inhoud van uw informatie, welke anoniem en vertrouwelijk wordt behandeld.

Publicatiedatum 10 juni 2022

Aansprakelijkheid

Ook in het kader van aansprakelijkheid stellen we op verzoek een onderzoek in naar het ontstaan van de schade aan gebouwen, machines en installaties. Te denken hierbij valt aan werktuigbouwkundige expertise, metallurgisch onderzoek, toetsing van brandgevaarlijke werkzaamheden, toetsing aan Nederlandse- of buitenlandse normeringen van de werkzaamheden etc. We hebben expertise in onderzoeken naar productaansprakelijkheid en risico-aansprakelijkheid.

Second opinion

De technische experts worden door rechtbanken, verzekeraars, bedrijven en particulieren gevraagd om een second opinion te geven op een onderzoek dat door de politie of door een andere technisch onderzoeker is uitgevoerd. We beschikken over een door de rechtbanken benoemde gecertifieerde gerechtelijk deskundige die een aantal malen per jaar zijn deskundigheid toont in civiele- en strafrechtzaken. Naast de genoemde hoofdactiviteiten verzorgen onze technische experts op verzoek lezingen over het ontstaan van branden en/of over preventiemaatregelen op het gebied van brand en inbraak. Door het onderzoeken van de branden en inbraken hebben we een goed beeld over de trends in de werkwijzen van daders of over veel voorkomende brandoorzaken. Hierdoor kunnen we u goed adviseren om maatregelen te treffen. We verzorgen na een intakegesprek een lezing of advies op maat. We zijn een dienstverlenend bedrijf met een goede reputatie. Wij zullen bij ontvangst van uw opdracht daarom zorgvuldig afwegen of wij de juiste partner voor u zijn. Indien we zelf de juiste kennis of kunde niet in huis hebben, kunnen we u helpen met het inschakelen van een deskundige. We hebben door onze jarenlange ervaring een uitgebreid netwerk in de wereld van onderzoekers.