dag en nacht beschikbaar: +31 (0)72-5063033

Privacy-statement Biesboer Expertise B.V.

Wij nemen uw privacy serieus en geven in dit statement uitgebreid aan welke gegevens wij van u registreren en hoe wij hiermee omgaan. Wij handelen daarmee in het kader van de privacywetgeving in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij tot ons krijgen, verwerken wij om waar nodig contact met u te kunnen opnemen, u te kunnen bezoeken en ten behoeve van de expertise waarbij u op enigerlei wijze bent betrokken.

Persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Biesboer Expertise zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens delen:

Met de bedrijven, anders dan onze opdrachtgevers, die uw gegevens kunnen inzien, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst. Wij zullen uw gegevens niet verkopen aan derden. Verstrekken van gegevens zal uitsluitend plaatsvinden aan partijen welke betrokken zijn bij de ingestelde expertise, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mogelijkheden tot inzien, corrigeren of verwijderen:

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@biesboerexpertise.com. Om er zeker van te zijn dat u het bent die het verzoek tot inzage indient, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (zorg ervoor dat uw pasfoto en BSN niet zichtbaar zijn!)

Beveiliging:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben maatregelen genomen om misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan en zullen dit in de toekomst blijven doen.

Klachten?:

Als u ondanks dit alles een klacht heeft, dan kunt u deze sturen per mail naar info@biesboerexpertise.com