dag en nacht beschikbaar: +31 (0)72-5063033

wie zijn wij

BIESBOER EXPERTISE DOET LANDELIJK ONDERZOEK

BIESBOER Expertise B.V. heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie voor het houden van een Particulier Onderzoeksbureau (POB nr 108). Door deze vergunning mogen wij onderzoeken voor derden verrichten. BIESBOER Expertise B.V. is niet gelieerd aan andere bedrijven waardoor we onze status onafhankelijk hoog kunnen houden.

WPBR

Conform de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) zijn de onderzoekers van BIESBOER Expertise B.V. in het bezit van een legitimatiebewijs Particulier Recherchebureau. Dit persoonlijk legitimatiebewijs, in de branche een gele pas genaamd, is verkregen na het voldoen aan de eisen van integriteit en bekwaamheid
en het behalen van het diploma Particulier Onderzoeker. Het legitimatiebewijs is na toetsing aan de eisen verstrekt door de Korpschef van politie.

CPB

BIESBOER Expertise B.V. is conform de WPBR geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens waardoor er een waarborg is voor de bescherming van uw privégegevens. Uw gegevens worden conform de regels van het CPB verwerkt en opgeslagen.

NIVRE

Experts van BIESBOER Expertise B.V. voldoen aan de eisen van het register in de branche Toedrachtonderzoek van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). De registerexperts voldoen aan de eisen voor toelating en aan de eisen van permanente educatie waardoor ze altijd up to date zijn met de nieuwste regelgeving en technieken in de branche.

BPOB

Wij zijn als professioneel recherchebureau aangesloten bij de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacygedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van de betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen. Leden zijn verplicht om vier keer per jaar deel te nemen aan de ledenvergadering en om ieders kennis up to date te houden organiseert de BPOB regelmatig kennissessies die door leden bijgewoond kunnen worden

BrandstichtingBeloning voor de gene die meer weet over de
advertentie die hierboven word weergeven.

Sportcomplex De BeeckGemeente Bergen doet aangifte

Grote brand in sportcomlexEnorme brand vrijdag 13 oktober 2017

Sloopkranen moesten assisterenDe sloopkranen moesten aan de pas komen