dag en nacht beschikbaar: +31 (0)72-5063033

wie zijn wij

BIESBOER EXPERTISE DOET LANDELIJK ONDERZOEK

BIESBOER Expertise B.V. heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie voor het houden van een Particulier Onderzoeksbureau (POB nr 108). Door deze vergunning mogen wij onderzoeken voor derden verrichten. BIESBOER Expertise B.V. is niet gelieerd aan andere bedrijven waardoor we onze status onafhankelijk hoog kunnen houden.

WPBR

Conform de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) zijn de onderzoekers van BIESBOER Expertise B.V. in het bezit van een legitimatiebewijs Particulier Recherchebureau. Dit persoonlijk legitimatiebewijs, in de branche een gele pas genaamd, is verkregen na het voldoen aan de eisen van integriteit en bekwaamheid
en het behalen van het diploma Particulier Onderzoeker. Het legitimatiebewijs is na toetsing aan de eisen verstrekt door de Korpschef van politie.

CPB

BIESBOER Expertise B.V. is conform de WPBR geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens waardoor er een waarborg is voor de bescherming van uw privégegevens. Uw gegevens worden conform de regels van het CPB verwerkt en opgeslagen.

NIVRE

Experts van BIESBOER Expertise B.V. voldoen aan de eisen van het register in de branche Toedrachtonderzoek van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). De registerexperts voldoen aan de eisen voor toelating en aan de eisen van permanente educatie waardoor ze altijd up to date zijn met de nieuwste regelgeving en technieken in de branche.

BPOB

Wij zijn als professioneel recherchebureau aangesloten bij de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacygedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van de betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen. Leden zijn verplicht om vier keer per jaar deel te nemen aan de ledenvergadering en om ieders kennis up to date te houden organiseert de BPOB regelmatig kennissessies die door leden bijgewoond kunnen worden

BRANDSTICHTING TENNISVERENIGING DE DOELEN

 
 
In de nacht van zaterdag 14 november op zondag 15 november 2020 heeft brand gewoed in het clubgebouw van tennisvereniging De Doelen gelegen aan de Goilberdingerstraat 41 te Culemborg. Deze brand werd die nacht omstreeks 04.15 uur ontdekt. Het clubgebouw ging als gevolg van de brand grotendeels verloren, met name het kantinegedeelte. Door BIESBOER Expertise B.V. is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ontstaan van deze brand. Daarbij is vastgesteld dat voorafgaand aan de brand een inbraak heeft plaatsgevonden, goederen zijn wegnomen (diefstal) en vernielingen zijn aangericht. In het licht daarvan wordt ervan uitgegaan dat de brand het gevolg is van het opzettelijk achterlaten c.q. bijbrengen van vuur ofwel brandstichting. Naar aanleiding van onze onderzoeksresultaten is door de politie een onderzoek ingesteld naar de inbraak/diefstal. Het politieonderzoek is thans nog lopende.